Nordens bredaste sortiment av fröer till alla växtgrupper

Johannesört

Blommorna plockas och används som krydda i spritdrycker. Eftersom blommorna innehåller ett rött färgämne blir spriten röd. Örten besjungs av Ulf Lundell i Öppna landskap. Johannesört används även inom alternativmedicin mot lindrig oro och depression. I Tyskland och Österrike förskrivs ibland johannesörtpreparat av läkare mot lätt till medelsvår depression. Johannesört påverkar läkemedelsnedbrytande CYP-enzymer i levern och kan därför störa samtidig läkemedelsbehandling så att den blir verkningslös. Många olika läkemedel kan påverkas, några exempel är bromsmedicin mot hiv, p-piller, epilepsiläkemedel och läkemedel som används mot avstötning vid transplantationer. Även fotosensibilisering kan uppstå. Det röda färgämnet kan utnyttjas även vid växtfärgning med johannesört. Köp frö för johannesört på nätet hos frökungen.se

There are no products matching the selection

This is a custom CMS block displayed if category is empty.
You can replace it with any custom content.