Kålväxter
Kålsläktet (Brassica) är ett växtsläkte i familjen korsblommiga växter med ursprung i Europa, Asien och norra Afrika. I Släktet ingår 35 arter men i vilt finns i Sverige bara åkerkål (B. rapa) och svartsenap (B. nigra) . Vid enstaka tillfällen har några andra arter påträffats. Släktet omfattar även många arter, underarter och varieteter som är viktiga kulturväxter som används som grönsaks-, olje- och kryddväxter. Raps och rybs är viktiga oljeväxter. Kålrot och rova var tidigare viktiga rotgrönsker. Till arten kål (B. oleracea) hör många varianter såsom vitkål, blomkål och broccoli.