Med såband går det snabbt och enkelt att odla, du får rätt avstånd mellan plantorna direkt och slipper gallra.
Inget mer pill med små fröer.